top of page

Razem dla Alka

31 maj 2023

Nasz nowy podopieczny 9 letni Aleksander ma zdiagnozowane zaburzenie aktywności i uwagi.

Cechuje je

- nadruchliwość – przejawiająca się niemożnością przebywania w jednym miejscu i wzmożonym napędem, niespokojnym siedzeniem, wierceniem się, gadatliwością, hałaśliwością,

- zaburzenia koncentracji uwagi – łatwość rozpraszania się pod wpływem zewnętrznych bodźców

- impulsywność – kłopoty z przewidywaniem następstw swojego postępowania, trudności w pracy w grupie, wszystko na zasadzie „tu i teraz”.

Dzieci z ADHD nie pamiętają zasad i wymagają powtarzania reguł, dlatego niezbędne są terapie, wyuczenie zasad funkcjonowania w społeczeństwie, jak również regularne wizyty u psychologów i psychiatry.

Nieleczone ADHD prowadzi do wielu powikłań zdrowotnych. Powoduje problemy emocjonalne oraz niską samoocenę dziecka, które niejednokrotnie spotyka się z odrzuceniem przez otoczenie, wchodzi w konflikty z prawem, podejmuje zachowania ryzykowne oraz wykazuje trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Do powikłań ADHD zalicza się także urazy, które powstają na skutek impulsywnego działania, uzależnienia, skłonność do podejmowania ryzyka, zaburzenia snu, zaburzenia lękowe i depresję.

Rodzice Alusia robią wszystko, aby zapewnić mu opiekę specjalistów, lecz koszty leczenia przerastają ich możliwości.

Alusia możecie wesprzeć wysyłając przelew na

nr konta 17 1140 2004 0000 3102 8222 9074

lub wchodząc w ten link:

https://donate.stripe.com/eVa4gHeUE2B4dk45ks

#Razem #RazemDlaAlusia

bottom of page